top of page

Solcelleanlegg

Et solcelleanlegg fra Solcellespesialisten leveres nøkkelferdig og optimalisert for akkurat ditt prosjekt, enten det er enebolig, hytte, på flate tak, skråtak, nærings- og industritak, låvetak eller en solcellepark.

Landsdekkende nettverk av egne montører

Solcellespesialisten har et landsdekkende nettverk av egne ansatte montører, og har levert solcelleanlegg fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Montørene er fagfolk med bakgrunn innen blant annet tømrer- og elektrikerfaget. Vi samarbeider med ledende solcelleprodusenter i hele verden, og har nylig investert i egen produksjon av bygningsintegrerte solcellemoduler her i Norge.

Solcellespesialisten har et landsdekkende nettverk av egne ansatte montører, og har levert solcelleanlegg fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Montørene er fagfolk med bakgrunn innen blant annet tømrer- og elektrikerfaget. Vi samarbeider med ledende solcelleprodusenter i hele verden, og har nylig investert i egen produksjon av bygningsintegrerte solcellemoduler her i Norge.

Landsdekkende nettverk av egne montører

Solceller på enebolig

I samarbeid med en rekke norske strømleverandører leverer Solcellespesialisten til enebolig, enten det er på flate eller på skrå tak. Vi har erfaring med alle typer taktekke som benyttes i Norge, og har for eksempel utviklet et helt eget festesystem for Decra-takpanner. Vi leverer både utenpåliggende solcellepaneler og integrerte solcelletak.

Våre ingeniører kan skreddersy solcelleanlegget til den målsetningen du har for solenergiproduksjonen, enten det er for kortest mulig nedbetalingstid eller for produksjon som kvalifiserer for plusshus. Vær oppmerksom på at du kan selge overskuddsstrøm til strømleverandøren din om sommeren, mens du om vinteren fortsatt må kjøpe strøm når solinnstrålingen er lav.

Solcelleanlegg til bolig

Solceller på skråtak

Solceller på et skrått, sørvendt tak vil være aller mest effektivt, men kun midt på dagen. Monteres solceller på et tak som skrår mot øst og vest, får man en jevnere solenergiproduksjon gjennom dagen. Et sørvendt tak trenger en større og mer kostbar vekselretter som kan tåle den høye makseffekten midt på dagen, mens en øst/vest-konfigurasjon ikke vil ha tilsvarende spenningstopp og derfor kan benytte en mindre og rimeligere vekselretter.

Våre ingeniører beregner dette i prosjekteringen slik at du får et optimalt, trygt anlegg som passer dine behov, og hvor det er tatt hensyn til både takets konstruksjon, snølast og vindlast.

Solceller på skråtak

Solceller på flate tak

Vi har lang erfaring med solceller på flate tak. Panelene plasseres da oftest med en øst/vest-orientering på annenhver rad, med en helning på 10 grader. Denne vinkelen er mest plasseffektiv, da den ikke gir skygger på bakenforliggende rad med paneler.

På flate tak monteres panelene på stativer som plasseres løst på taket, holdt nede av ballast. Våre ingeniører beregner hvor mye ballast som skal til, basert på vindlast for det aktuelle bygget etter Norsk Standard. Det tas også hensyn til snølast, slik at både taket og solcellepanelene tåler en real snøvinter.

Les mer om solceller på flate tak

Solceller på flate tak

Solceller på fasader

På fasader kan vi installere like mye solceller per m2 som på skråtak, men produksjonen blir på årsbasis lavere. Det kan likevel være fornuftig med solcellefasader siden anlegget vil nå sin maksimalproduksjon i vintermånedene. Fasademonterte solceller kan i kombinasjon med takmontert solcelleanlegg være det som skal til for å oppnå et ambisiøst produksjonsmål på fornybar energi.

Til fasader leverer vi både utenpåliggende solcellepaneler og bygningsintegrerte solcellemoduler, BIPV, hvor solcellemodulene erstatter kledningen. Det finnes i dag BIPV-moduler i en rekke forskjellige farger og overflatestrukturer, som kan gi bygget et helt spesielt arkitektonisk uttrykk.

Les mer om BIPV

Solceller på fasade BIPV

Solceller til landbruket

Solcellespesialisten har levert mange solcelleanlegg til landbruket, og store låvetak er ekstra gunstig for solenergiproduksjon. Det er på sørvendte låvetak at våre kunder oppnår den absolutt laveste strømprisen gjennom anleggets levetid, helt ned i 17 øre per kWh. 

Store låvetak gir mulighet for mange kvadratmeter med solcellepaneler og dermed høyt potensial for solenergiproduksjon. Dessuten er låvetak ofte tekket med trapesplater, som er den absolutt rimeligste skråtaktypen å montere solceller på.

Les mer om solceller på flate tak

Solceller til landbruk

Solceller på garasje og carport

Vi kan levere solcelleanlegg i kombinasjon med energilagring og ladeanlegg for elbil til garasjeanlegg og carporter. Da har man et anlegg der solcelletaket produserer strøm som lagres i batteribank, der energien i neste omgang brukes til å lade elbiler. 

Dette har vi blant annet levert til Powerhouse Telemark i Porsgrunn, der ansatte og besøkende får anledning til å lade bilen med solenergi mens den er parkert.

Solceller på garasje og carport

Solceller uten strømnett

Solcellespesialisten har levert en rekke prosjekter der det ikke har vært hensiktsmessig eller kostnadseffektivt å koble seg til strømnettet. Her dimensjonerer vi solceller og lagringsenheter slik at vi klarer å oppfylle de energikravene som er.

Eksempler på dette er Kjøladalstunellen på Rv13, Havnepromenaden i Oslo, Ottoboksen til Bertel.O.Steen, i tillegg til flere hundretalls hytter rundt i Norge.

Les mer om energilagring

Solceller uten strømnett
bottom of page