top of page
286601_145c191580764a3ea560ac4ba7200e0f~mv2.jpg

Bakkemontert solcellepark

Løsninger

Bakkemontert solcellepark

Solcellespesialisten har lang erfaring med solcelleanlegg på tak og er også ledende aktør innen solparker i Norge. Vi har bygd en 500 kWp solcellepark med trackere og bygger nå Norges første og største fullskala solcellepark på Furuset for Solgrid AS. Solcellespesialisten har avtaler med flere aktører som skal bygge storskala solparker i Norge og Sverige de kommende årene og vi har høy kompetanse inhouse til å utføre alle oppgaver som skal til for å realisere et prosjekt fra idé til drift av anlegg.

Våre prosjektledere og prosjektingeniører gjennomfører alle faser av prosjektet: 

 • Utredning av eiendom og evaluering av potensialet for solproduksjon

 • Kontakt med kommune, netteier og konsesjonssøknad

 • Detaljprosjektering, innkjøp og bygging av kraftverket

 • Drift og vedlikehold av anlegget

 • Fjerning av anlegget etter endt levetid

Bakkemontert solcellepark

Utforming av solcelleparken

Lokasjon bestemmer hvordan et solkraftverk skal designes. Vinkler, høyder, fundamentering og radavstand på solcellepanelene er avhengig av hvor eiendommen er og hvordan eiendommen ser ut.

 

Typisk vil anlegget vinkles 30-40 grader mot sør, heves 0,5 m til 1,0 m over bakken og fundamenteres med peler eller jordskruer.

 

Solcellespesialisten har semiautonome pelemaskiner som installere opp til 400 fundament per dag. Det finnes også løsninger for montasje i områder med mye stein eller fjell. 

13e7f3_5512c2fd75b44487a8be17f650056501~mv2.jpg
13e7f3_311f3de9504c4b11bc29cd6ddb5b36e1~mv2.jpg

Bakkemontert solcellepark

For grunneiere

Ønsker du å leie ut din eiendom? Med en solcellepark kan du gjøre om din eiendom fra en lavproduktiv til en langsiktig investering. 

Følgende kriterier settes til eiendommen: 

 • Eiendom som har lav produktivitet eller har vært brukt til industri tidligere

 • Eiendommen er forholdsvis plan

 • Nærhet til mellomspent eller høyspent nett

 • Gode solforhold

 • Minimum 50 mål

Så hvorfor skal du leie ut din eiendom til et solcellekraftverk?

 • Mulighet for rask utbygging av kraftproduksjon sammenlignet med andre kraftkilder 

 • Reversibel installasjon - etter endt levetid settes eiendommen tilbake til opprinnelig tilstand

 • Mulighet for produksjon av fornybar energi og mat samtidig

 • Trygg investering

 • Tar vare på det biologiske mangfoldet

Ønsker dere å anonymt varsle om forhold hos solcellespesialisten eller I våre verdikjeder kan det gjøres her.

Hovedkontor

Dikeveien 52, 1661 Rolvsøy
Tlf: 69 10 90 65

Lager fredrikstad

Kampenveien 1, 1618 Fredrikstad
Tlf: 91 90 43 46

Bergen

Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen
Tlf: 47 46 08 58

Oslo

Storgata 7, 0155 Oslo
Tlf: 69 10 90 65

bottom of page