top of page

Vårt arbeid

Solcellespesialisten skal være en av Norges mest lukrative arbeidsplasser med fokus på

arbeidsmiljø, sosialt ansvar og bærekraft. Som Norges største solcelle entreprenør har

firmaet et ledende ansvar i utviklingen av fornybar energi i Norge og sådan i en posisjon til å

påvirke dette markedet i riktig retning. Dette ansvaret og mulighetene må synliggjøres.

Solcellespesialisten jobber stadig med forbedring av sitt arbeid innenfor ESG. Solcellespesialisten er Miljøfyrtårn sertifisert, og har i tillegg egenutviklede systemer for oppfølging av ESG.

Hvordan vi sikrer gode samarbeid og seriøse leverandører

Solcellespesialisten vurderer sine leverandører og partner på deres arbeid med

menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø. I denne sammenheng har Solcellespesialisten

vurdert flere aktører utenfor våre retningslinjer. Det har vært spesielt fokus på tvangsarbeid lenger opp i leverandørkjedene i solbransjen.Dette skyldes avduking av bruk av tvangsarbeid i Xinjiang provinsen i Kina hvor Uigur minoriteten blir tvunget til å delta i assimileringsprosjekter og arbeidsleire. Noen slike arbeidsleire skal utvinne silisium til polysiliium som benyttes av flere leverandører. Solcellespesialisten tar sterk avstand til bruk av tvangsarbeid og skal ikke benytte leverandører som er tilknyttet Xinjiang eller tvangsarbeid. Våre verdikjeder er dokumenterte fri for Xinjiang silisium. Videre jobber vi tett med alle våre leverandører og screener disse på ESG før vi går til innkjøp av deres produkter, og gjør omfattende risikovurderinger av de leverandørene som er sentrale eller dersom det oppdages risiko ved screening i leverandøroversikten.

Hvordan vi jobber med Åpenhetsloven og forsyningskjeden

Solcellespesialisten startet allerede i 2021 å lage en komplett oversikt over sine

leverandører og kartlegge deres politikk på samfunnsansvar, deres dokumentasjon av

verdikjeden og miljø samt deres tilhørende sertifiseringer. Fokuset initialt lå på klima og miljø utenom at vi ekskluderte panelprodusenter med dokumentert risiko for tvansgarbeid, men i 2022 ble fokuset utvidet til å inkludere alle former for ESG inkludert etisk handel og sosiale vilkår. Vi gjør en aktsomhetsvurdering basert på den informasjonen vi har tilgjengelig offentlig, fra research, tredjeparter og fra leverandøren og går videre dersom vi mener det er risiko for at leverandøren ikke tar sitt sosiale eller miljømessige ansvar, eller om det er risiko for at en av underleverandørene ikke tar sitt sosiale eller miljømessige ansvar. Om det er behov besøker vi våre leverandørers produksjonslokaler, og ber om innsyn i deres underleverandører. Solcellespesialisten har mål om å besøke alle sine sentrale leverandører i 2023.

Våre partnere og leverandører

Solcellespesialisten samarbeider til enhver tid med sine leverandører på sosialt ansvar og

bærekraft. Solcellespesialisten pusher sine leverandører på at de skal oppnå våre og

bransjens krav på CSR og bærekraft. Derfor har vi i samarbeid med våre panelleverandører

blant annet sørget for publisering av Environmental Product Declaration (EPD) i offentlige

EPD biblioteker og tredjeparts verifiserte verdikjeder.

Hva våre kunder sier om oss

“In our opinion, Solcellespesialisten holds excellent control over their full value chain, which is important for us in terms of ESG matters” - CTO in Aneo.

Vennlig hilsen

Anders Vieth Rør
Chief ESG Officer

Copy of DJI_0125.jpg

Solceller fra Kina

Solcellespesialisten ser alvorlig på mulig tvangsarbeid hos våre leverandørers leverandører, og jobber sammen med våre leverandører om en transparent verdikjede som gir oss og våre kunder trygghet på at materialet i våre paneler kommer fra bærekraftige kilder uten sosial risiko hvor brudd på menneskerettigheter

Hovedkontor
Dikeveien 52
1661 Fredrikstad
Tlf: 69 10 90 65

Bergen
Kroktjønnaveien 11 C
5147 Fyllingsdalen
Tlf: 47 46 08 58

 

Oslo
Storgata 7
0155 Oslo
Tlf: 69 10 90 65

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page