top of page

Bærekraft og CSR

Solcellespesialisten skal være en av Norges mest lukrative arbeidsplasser med fokus på arbeidsmiljø, sosialt ansvar og bærekraft. Som Norges største solcelle entreprenør har firmaet et ledende ansvar i utviklingen av fornybar energi i Norge og sådan i en posisjon til å påvirke dette markedet i riktig retning. Dette ansvaret og mulighetene må synliggjøres.

Solcellespesialisten jobber stadig med forbedring av sitt arbeid innenfor arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet (HMS), corporate social responsibility (CSR) og bærekraft. Høsten 2021 startet arbeidet med ISO 14001:2015 og Miljøfyrtårn sertifisering med mål om begge sertifiseringer innen 2022. I tillegg har Solcellespesialisten starter arbeidet med å kartlegge hvordan selskapet bidrar til og påvirker FNs bærekraftsmål.

Hvordan vi sikrer gode samarbeid og seriøse leverandører

Solcellespesialisten vurderer sine leverandører og partner på deres arbeid med menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø. I denne sammenheng har Solcellespesialisten vurdert flere aktører utenfor våre retningslinjer. Eksempler på dette ses nedenfor.

Det har vært spesielt fokus på tvangsarbeid lenger opp i leverandørkjedene i solbransjen. Dette skyldes avduking av bruk av tvangsarbeid i Xinjiang provinsen i Kina hvor Uigur minoriteten blir tvunget til å delta i assimileringsprosjekter og arbeidsleire. Noen slike arbeidsleire skal utvinne silisium til polysilicone som benyttes av flere polysilicone leverandører. Solcellespesialisten tar sterk avstand til bruk av tvangsarbeid og skal ikke benytte leverandører som er tilknyttet Xinjiang eller tvangsarbeid.

Hvordan vi jobber med Åpenhetsloven og forsyningskjeden

Solcellespesialisten startet allerede i 2021 å lage en komplett oversikt over sine leverandører og kartlegge deres politikk på samfunnsansvar og miljø samt deres tilhørende sertifiseringer. Vi gjør en aktsomhetsvurdering basert på den informasjonen vi har tilgjengelig offentlig og fra leverandøren og går videre dersom vi mener det er risiko for at leverandøren ikke tar sitt sosiale eller miljømessige ansvar, eller om det er risiko for at en av underleverandørene ikke tar sitt sosiale eller miljømessige ansvar. Om det er behov besøker vi våre leverandørers produksjonslokaler, og ber om innsyn i deres underleverandører.

Våre partnere og leverandører

Solcellespesialisten samarbeider til enhver tid med sine leverandører på sosialt ansvar og bærekraft. Solcellespesialisten pusher sine leverandører på at de skal oppnå våre og bransjens krav på CSR og bærekraft. Derfor har vi i samarbeid med våre panelleverandører blant annet sørget for publisering av Environmental Product Declaration (EPD) i offentlige EPD biblioteker.

Noen av våre leverandører på solcellepaneler er Maxeon (Sunpower), REC, JA Solar og LONGi Solar. Sunpower er ledende solcelleprodusent på både miljø og sosialt ansvar, og her flere utmerkelser for sitt arbeid inkludert i LEED og med miljøaspekter samt medlemskap i blant annet UN Global Impact og Solar Industry Forced Labor Prevention Pledge. Sunpower publiserer EPD på sine paneler. JA Solar scorer 59/100 på Ecovadis sin sertifisering på sosialt ansvar og bærekraft, samt er medlem av UN Global Impact, Solar Industry Forced Labor Prevention Pledge og Solar Power Europe Supply Chain Transparency Working Group. JA Solar publiserer EPD på sine paneler.

Vår leverandør av festemateriell til tak, IBC, har ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 sertifisering. All aluminium brukt i IBC sitt festemateriell er 75-80% resirkulert. I tillegg er IBC også UN Global Impact medlem og har fått utmerkelser for sitt inkluderende arbeid (se https://www.ibc-solar.com/corporate/quality/#ISO%20certifications for mer informasjon). Van der Valk har i tillegg til ISO 14001:2015 også Ecovadis Gull og jobber aktivt med bruk av resirkulerte materialer, reduserte utslipp og effektiv drift av sine produksjonslokaler i Nederland.

Vennlig hilsen

Anders Vieth Rør
Bærekraftsansvarlig

Copy of DJI_0125.jpg

Solceller fra Kina

Solcellespesialisten ser alvorlig på mulig tvangsarbeid hos våre leverandørers leverandører, og jobber sammen med våre leverandører om en transparent verdikjede som gir oss og våre kunder trygghet på at materialet i våre paneler kommer fra bærekraftige kilder uten sosial risiko hvor brudd på menneskerettigheter

Hovedkontor
Stabburveien 1A
1617 Fredrikstad
Tlf: 69 10 90 65

 

Bergen
Kroktjønnaveien 11 C
5147 Fyllingsdalen
Tlf: 47 46 08 58

 

Oslo
Storgata 7
0155 Oslo
Tlf: 69 10 90 65

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page