top of page
524925_036d56960cd84f1da9ac25c85fb8ca99~mv2.jpg

Bærekraft Og Csr

FAQS

Spørsmål og svar om solcellepanel til privat bolig

 • Hvilken side av taket mitt egner seg for solceller?
  Takflater mot sør vil gi mest årlig strømproduksjon, med daglige topper mot midten av dagen. Flater mot øst og vest vil gi høyere produksjon tidligere og senere på dagen, respektivt, og ha litt lavere årlig strømproduksjon. Det kan være lurt å vurdere hvor solen står på himmelen når du har størst strømforbruk.
 • Produserer solceller hele året?
  Solcellepaneler vil alltid produsere noe så lenge de ikke er tildekket og det faller sollys på overflaten til panelet. På vinterstid er det generelt lite sol, og snø vil dekke paneler. Rundt 90% av årsproduksjonen til panelene vil falle innenfor Mars - Oktober.
 • Hva er forskjellen på kWp og kWh?
  Kilowatt-peak (kWp) er den gitte effekten på hvert solcellepanel under standard testforhold (STC). STC setter krav til temperatur, innstråling og vinkel som man kun oppnår ved visse tilfeller i Norge. Produksjon ellers i året vil være en prosentdel av gitt kWp. Kilowatt-timer (kWh) er et mål på energi, og er gitt ved effekt ganger tid. Dersom et solcellepanel produserer ved 1 kW i én time har det produsert 1 kWh elektrisk energi.
 • Hva er en vekselretter?
  En vekselretter, også kalt inverter, konverterer likestrømmen (DC) fra solcellepanelene til vekselstrøm (AC) som strømnettet bruker. Det er en elektrisk komponent på ca. 70 x 50 cm i fysiske dimensjoner. Fra vekselretter går det kabler både til solcelleanlegget, men også til sikringsskapet som kan stå inne i huset. En vekselretter kan støye under produksjon, og har dessuten flere brannkrav med tanke på plassering. Våre montører hjelper deg med å finne den beste plasseringen når de monterer solcellene.
 • Hva gjør jeg om varene er skadet?
  Om varene er merket med “registrert skade” er dette en rutine fra leverandør, og noe vi vil følge opp. I de fleste tilfeller er det bare emballasjen som er skadet uten at varene er på virket. Om du ser at varene har en omfattende skade er det fint om du kontakter oss så snart som mulig.
 • Er solcelleanlegg søknadspliktig hos kommunen?
  Installering og endring av solcelleanlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle vurderes som en enkel installasjon og er unntatt fra kravet om søknadsplikt etter pbl. § 20-1 bokstav f. Dersom anlegget går på tvers av brannceller eller bruksenhet, eller ligger i et verneområde kan det derfor være søknadspliktig likevel. Dette må du selv undersøke med kommunen før installasjon.
 • Må solcelleanlegget meldes inn til nettselskap?
  Ethvert solcelleanlegg må meldes inn til nettselskap. Denne prosessen tar vi oss av. Det eneste vi trenger fra deg er ditt målernummer. Når anlegget er ferdigmeldt hos nettselskapet blir du plusskunde og får betalt for salg av overskuddsstrøm på strømnettet.
 • Hvordan kan jeg overvåke strømproduksjonen fra solcellene?
  Alle våre vekselrettere leveres med produksjonsovervåkning i form av en telefonapp. Elektriker som idriftsetter anlegget vil sette opp dette og informere deg om bruken av appen.
 • Hva skjer med strømproduksjonen dersom det blir strømbrudd på nettet?
  Dersom man har en vekselretter koblet til strømnettet, vil et strømbrudd på nettet føre til at vekselretter stopper å levere elektrisk strøm. Du vil heller ikke få dekket eget forbruk med strøm fra solcellene når netter er nede.
 • Hvor stort er et solcellepanel?
  Størrelsen på et solcellepanel kan variere fra produsent til produsent, og vil generelt sett øke med effekten på panelet. Typisk størrelse på solcellepanelene vi bruker er ca. 1,7m x 1,1m.
 • Må solcellepanelene vedlikeholdes?
  I utgangspunktet er solcellepaneler selvrensende. Årlig tilsyn kan likevel være greit, dette kan innebære visuell inspeksjon fra bakken, samt å overse at kabler er festet og beskyttet. Dersom panelene er særdeles skitne selv etter regn, er det mulig å spyle panelene forsiktig. Unngå bruk av koster og snømåking da dette kan ripe opp panelene og fjerne garanti.
 • Hvem kontakter jeg ved feil på solcelleanlegget?
  Du kan kontakte oss i Solcellespesialisten dersom du har problemer eller feil på anlegget etter installasjon.
 • Hva er forskjellen på DC og AC strøm?
  DC strøm står for Direct Current mens AC står for Alternating Current. Solcellene produserer DC strøm. Strømmen i hus og strømnettet er alltid i AC form, og derfor trenger vi en vekselretter som gjør om DC strøm til AC strøm.
 • Hvor mye snø tåler solcellepanelene?
  Panelene tåler i utgangspunktet mye snø. I områder der det er mye snø vil vi montere en ekstra skinne under panelene, som gjør at panelene ikke knekker av snølasten.
 • Hvor mye vind tåler solcellepanelene?
  Solcellene tåler mye vind. Dersom byggeforskriftene for område er over 28m/s vil det bli tatt en vurdering av en prosjektleder, som ser på grep som kan gjøres for å minske vindlasten.
 • Har Solcellespesialisten solkonto for kundene?
  Nei, Solcellespesialisten leverer kun et nøkkelferdig anlegg som leverer strøm til huset og ut på nettet.
 • Hvor mye får jeg for strømmen jeg produserer?
  Dette er forskjellig fra strømleverandør til strømleverandør. Noen leverandører har solkonto som gjør at du kan samle opp en gitt mengde energi på en konto på sommeren som du kan ta energi ut av på vinteren. Andre strømleverandører opererer med spotpris på strømmen.
 • Hvem kjøper overskuddsstrømmen min?
  Strømselskapet er pålagt å kjøpe overskuddsstrømmen i henhold til den avtalen du har med strømselskapet.
 • Leverer Solcellespesialisten anlegg for off-grid?
  Nei, vi leverer vi ikke nøkkelferdige anlegg til off-grid. I vår nettbutikk har du det du måtte trenge for å lage det et off-grid anlegg selv.
 • Kan jeg lease et solcelleanlegg fra Solcellespesialisten?
  Nei, Solcellespesialisten tilbyr ikke leasingavtale på solcelleanlegg.
 • Kan jeg få lån til kjøp av solcelleanlegg?
  Ja, noen banker tilbyr grønne lån for å kjøpe solcelleanlegg. Ta kontakt med din bank for å høre hvilke muligheter de har for å hjelpe deg med lån til solcelleanlegg.
 • Kan jeg få solceller på flere takflater?
  Du kan i utgangspunktet få solceller på flere takflater. På grunn av tekniske krav vil det være visse forbehold på antall paneler pr. takflate. Det kan også bli fordyrende jo flere takflater som skal ha paneler, da det potensielt må flere vekselrettere til.
 • Hvor lang garanti har jeg på anlegget?
  Man har 5 års reklamasjonsrett på installasjonen som helhet, men en del av komponentene har også garantier fra produsentene. Vekselrettere har som regel 5 års garanti, mens paneler ofte har 12 års produktgaranti og 25 års effektgaranti.
 • Hvem monterer solceller for Solcellespesialisten?
  Solcellespesialisten har egne montører som monterer solceller. De er erfarne med montering av solceller, og god bakgrunn i både elektriske og byggtekniske arbeider for montasje av solceller. Alle våre montører er fast ansatte, noe som sikrer en høy teknisk kvalitet.
 • Når settes anlegget i drift?
  Som regel har vi egne montører for tilkobling av solcelleanlegget til nettet. Disse kommer som regel etter at montasje på tak er ferdig. Du får en egen mail med dato for tilkobling.
 • Hvor kan jeg sjekke solforholdene der jeg bor?
  Du kan enkelt sjekke solforholdene på ditt tak ved å søke opp adressen din på solkart.no
 • Når får jeg dato for installasjon av solceller?
  Etter at du har bekreftet tilbudet legges din bestilling automatisk inn i en kø for ditt område. Din selger kan gi deg et estimat på ca. ventetid i ditt område. Du vil få en mail med forventet dato for installasjon 1-3 måneder før oppstart.
 • Når kommer varene?
  Varene blir sendt via et logistikkfirma som tar kontakt med deg vedrørende hjemlevering avvarer. Det er viktig at du svarer på eventuelle henvendelser og spørsmål fra logistikkfirma,slik hjemlevering gjøres så fort som mulig etter henvendelsen er mottatt. Normalt sendesvarer til de inntil 14 dager før prosjektet starter.
 • Når blir det satt opp stillas?
  Ide fleste tilfeller vil det komme et ekstern stillasfirma som setter opp stillas noen dager i forveien. I noen tilfeller sikrer montørene jobben selv. Dette skjer i så fall på første dag avinstallasjon. Stillaset må forankres, noe som normalt gjøres i vegg på bolig.
 • Hvordan får jeg enovastøtte?
  Dette gjør du selv ved å søke på Nettsiden til Enova. Du trenger dokumentasjon på fullførtmontasje i form av en sluttfaktura, samt bekreftelse på at du er plusskunde fra nett selskapet. Du vil motta sluttfaktura og all nødvendig dokumentasjon etter at solcelleanlegget er driftsatt.
 • Kan jeg velge om strømmen solcellene produserer skal bli brukt i huset, eller levert på nettet?
  Nei, strømmen som blir produsert fra solcellene vil alltid først gå til forbrukere i huset. Dersom solcellene produserer mer enn det huset forbruker vil overskuddsstrømmen gå automatisk ut på nettet.
 • Hva er inkludert i prisen for et nøkkelferdig solcelleanlegg fra Solcellespesialisten?
  Et nøkkelferdig anlegg fra oss inkluderer alt fra nettmelding, prosjektering, montasje, sikring, idriftsettelse, AC-tilkobling og sluttdokumentasjon.
 • Hvilken app skal jeg laste ned?
  Solarman Smart for INVT og Shinephone for Growatt.
 • Hva gjør jeg når jeg ikke får logget på appen?
  Avinstaller appen og last den ned på nytt igjen da det fort kan være en oppdatering som hindrer deg i å logge inn. Appen lastes ned i App Store eller Google Play.
 • Hvem kontakter jeg ved reklamasjon?
 • Monterer dere bakkemonterte solceller?
  Vi monterer ikke bakkemonterte solceller eller solceller på egenbygde systemer for privatkunder pr nå. Bakkemonterte solceller krever også godkjent byggesøknad hos kommunen.
 • Hva slags solcellepaneler bruker Solcellespesialisten?
  Solcellespesialisten leverer paneler med ulik effektstyrke. Dette er hovedsakelig to ulike typer, 370Wp og 400Wp. Leverandørene av de ulike panelene vil variere da vi har et mangfold av leverandører, som sørger for at vi alltid har paneler på lager som vi kan levere til kunde. Hovedmerkene vi leverer er Jasolar, Hyundai, Longi og Tongwei.
 • Leverer Solcellespesialisten batteriløsning til solcellene?
  Nei, vi leverer ikke batteriløsning til solceller. I vår nettbutikk har du det du måtte trenge for å implementere en batteriløsning til solcelleanlegget ditt selv.
 • Monterer dere solceller på fasade?
  Vi monterer ikke solceller på fasade for privatkunder. Solceller på tak vil som regel gi signifikant bedre årlig strømproduksjon, med hovedvekt på sommerhalvåret.
 • Hvor kan jeg sjekke solforholdene på min bedrift sin adresse?
  Du kan enkelt sjekke solforholdene ved å søke opp adressen på solkart.no. Merk at vårt solkart ellers kun gjelder bolig.
 • Hvor lang er leveringstiden?
  Vi opplever svært stor pågang fra både boligeiere og bedrifter som ønsker solcelleanlegg. Det er derfor noe ventetid, men vi jobber så effektivt som mulig for å kunne levere mange solcelleanlegg.
 • Hvem kontakter jeg ved reklamasjon?

Ønsker Dere Å Anonymt Varsle Om Forhold Hos Solcellespesialisten Eller I Våre Verdikjeder Kan Det Gjøres Her.

Hovedkontor

Dikeveien 52, 1661 Rolvsøy
Tlf: 69 10 90 65

Lager Fredrikstad

Kampenveien 1, 1618 Fredrikstad
Tlf: 91 90 43 46

Bergen

Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen
Tlf: 47 46 08 58

Oslo

Storgata 7, 0155 Oslo
Tlf: 69 10 90 65

bottom of page