top of page

Næring og industri

 

Solcellespesialisten har levert solcelleanlegg til næringsbygg i over 5 år, og vi har på denne tiden lært oss mye om hva som er viktig å ta hensyn til ved montering av solcelleanlegg i Norge. Vi installerer solcelleanlegg i hele landet og våre dyktige dedikerte sivilingeniører i Fredrikstad sikrer deg et fornuftig solcelleanlegg levert til rett pris og til rett kvalitet.

 

Forventet årlig produksjon og installert effekt

På flate tak så kan du som en tommelfingerregel installere 145 Wp pr m2 med solceller pr m2 totalt takareal. Dette vil kunne gi opp mot 125 kWh med strøm pr år pr m2 med totalt takareal. Feks. har du et tak med totalt areal på 1000m2 kan du installere 145kWp og dette vil da produsere 125.000 kWh pr år.

På skrå tak så kan du som en tommelfingerregel installere 180 Wp pr m2 med solceller pr m2 installert takareal. Dette vil på ideelle tak kunne gi opp mot 225 kWh med strøm pr år pr m2 med installert takareal. Feks. har du et tak med totalt areal på 1000m2 kan du installere 145kWp og dette vil da produsere 125.000 kWh pr år. På skråtak kan solceller erstatte det ytre taktekket.

På fasader kan vi installere like mye solceller per m2 som på skråtak, men produksjonen på årsbasis blir kun i størrelsesorden 100kWh med strøm pr m2 med installert veggareal. Men dette kan fortsatt være fornuftig ved at dette anlegget ofte vil nå sin maksimalproduksjon i vinterhalvåret.

 

Prisdrivere på solcelleanlegg for næringsbygg

De rimeligste solcelleanleggene kan vi bygge der vi kommer til med mobilkran rundt hele bygget, og det er få hindringer på taket. I tillegg så er det rimeligere å legge solceller på tak med oljebasert taktekke som for eksempel asfalt/papp eller Derbigum. Tak av folie feks. Sarnafil eller Protan gjør anleggene litt dyrere pga at vi må ha aluminiumsfolie under alle beskyttelsesmatter i granulert gummi, samt at ballastbehovet øker på grunn av lavere friksjon.

Dersom de lokale snølast forholdene er under 2,5 kN/m2 vil dette ha positiv effekt på pris. På anlegg der snølasten er mellom 2,6 og 3,5KN/m2 blir prisen på festesystemet ca 50% høyere, og på anlegg der snølastkravene er over 3,5kN/m2 fordobles behovet for festemateriell som gjør anlegget dyrere.

På skråtak er den viktigste prisdriveren at det er enkelt å feste solcelleanlegget til underliggende og evt. bærende konstruksjon. Det at evt. selve takflaten på nye bygg tilpasses til de standardmålene som finnes på solcellepanelene, gjør at man kan utnytte flest mulig kvadrat på takflaten. Dersom vinkelen er lav (under 15 grader) kan også flater mot nord være fornuftig å montere solceller på. Skråtak der det kun er isolasjon i øverste lag av taket, kan være utfordrende og dyrt å montere på. Det absolutt rimeligste skråtaket vi kan montere på er metalltak med trapesbølger(firkantbølger) (ikke sinus/runde bølger).

 

Noen av løsningene vil tilbyr

 

Solcellepaneler montert i øst/vest konfigurasjon på flatt tak
Solcellepaneler montert i sydlig konfigurasjon på flatt tak
Solcellepaneler integrert i skråtak som erstatning for annet taktekke
Solcellepaneler montert utenpå eksisterene taktekke på skråtak
Skolcelleskifer og tilsvarende løsninger montert inegrert i taket
Solceller montert sammen med sedum eller på blå-grønnetak
Solceller montert på eksisterende fasade
Solceller montert som fasadekledning
bottom of page