top of page
Bilde ROAF.JPG

Bærekraft og csr

Bærekraft og csr

Vårt arbeid

Solcellespesialisten skal være en av Norges mest lukrative arbeidsplasser med fokus på arbeidsmiljø, sosialt ansvar og bærekraft.

Som Norges største solcelle entreprenør har vi et ledende ansvar i utviklingen av fornybar energi i Norge, og er i en posisjon til å påvirke dette markedet i riktig retning. Dette ansvaret og mulighetene må synliggjøres.

Solcellespesialisten jobber stadig med forbedring av vårt arbeid innenfor ESG. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og har i tillegg egenutviklede systemer for oppfølging av ESG.

Solceller fra kina

Solcellespesialisten ser alvorlig på mulig tvangsarbeid hos våre leverandørers leverandører, og jobber sammen med våre leverandører om en transparent verdikjede som gir oss og våre kunder trygghet på at materialet i våre paneler kommer fra bærekraftige kilder uten sosial risiko hvor brudd på menneskerettigheter

Hvordan vi sikrer godt samarbeid og seriøse leverandører

Solcellespesialisten vurderer våre leverandører og partner på deres arbeid med

menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø. I denne sammenheng har vi vurdert flere aktører utenfor våre retningslinjer. Det har vært spesielt fokus på tvangsarbeid lenger opp i leverandørkjedene i solbransjen. Dette skyldes informasjon om bruk av tvangsarbeid i Xinjiang provinsen i Kina, hvor Uighur minoriteten blir tvunget til å delta i assimileringsprosjekter og arbeidsleire. Noen slike arbeidsleire skal utvinne silisium til polysiliium som benyttes av flere leverandører. Solcellespesialisten tar sterk avstand til bruk av tvangsarbeid og skal ikke benytte leverandører som er tilknyttet Xinjiang eller tvangsarbeid. Vi følger alle våre leverandører tett,  og screener disse på ESG før vi går til innkjøp av deres produkter. Det gjennomføres aktsomhetsvurderinger av alle sentrale leverandører,eller dersom det oppdages risiko ved screening i leverandøroversikten.

Hvordan vi jobber med etisk handel, åpenhetsloven og forsyningskjeden

Solcellespesialisten startet allerede i 2021 å lage en komplett oversikt over våre

leverandører og kartlegge deres politikk på samfunnsansvar, deres dokumentasjon av

verdikjeden og miljø, samt deres tilhørende sertifiseringer. Vi gjør en aktsomhetsvurdering basert på den informasjonen vi har tilgjengelig offentlig, fra research, tredjeparter og fra leverandøren. Vi går ikke videre med nye leverandører dersom vi mener det er risiko for at disse ikke tar sitt sosiale eller miljømessige ansvar, eller om det er risiko for at en av underleverandørene ikke tar sitt sosiale eller miljømessige ansvar. Dersom uakseptabel risiko oppdages hos eksisterende leverandører, jobber vi med avbøtende tiltak ut fra prinsippet om no harm done. På den måten ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling av verdikjeden. Vi besøker våre leverandørers produksjonslokaler ved behov, og ber om innsyn i deres underleverandører. Solcellespesialisten har mål om å besøke alle sine sentrale leverandører i 2023.

Våre partnere og leverandører

Solcellespesialisten samarbeider til enhver tid med våre leverandører på sosialt ansvar og bærekraft. Solcellespesialisten driver leverandørene mot våre og bransjens krav på CSR og bærekraft. Derfor har vi i samarbeid med panel-leverandørene blant annet sørget for publisering av Environmental Product Declaration (EPD) i offentlige

EPD biblioteker og tredjeparts verifiserte verdikjeder.

Forretningsetikk

Solcellespesialisten skal etterleve god forretningsetikk, ryddighet og etterrettelighet i hele virksomheten. Prinsippene går frem av våre etiske retningslinjer, som alle ansatte i selskapet er kjent med. De etiske retningslinjene oppdateres jevnlig med bakgrunn i aktsomhetsvurderinger av egen drift. 

Hva våre kunder sier om oss

“In our opinion, Solcellespesialisten holds excellent control over their full value chain, which is important for us in terms of ESG matters” - CTO in Aneo.

Vennlig hilsen

Anders Vieth Rør
Chief ESG Officer

Ønsker dere å anonymt varsle om forhold hos solcellespesialisten eller I våre verdikjeder kan det gjøres her.

Hovedkontor

Dikeveien 52, 1661 Rolvsøy
Tlf: 69 10 90 65

Lager fredrikstad

Kampenveien 1, 1618 Fredrikstad
Tlf: 91 90 43 46

Bergen

Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen
Tlf: 47 46 08 58

Oslo

Storgata 7, 0155 Oslo
Tlf: 69 10 90 65

bottom of page