top of page
286601_14eeee71e4d242cd9190e4a9d57f3d23~mv2.jpg

Solceller Til Næringsbygg

Løsninger

Solceller Til Næringsbygg

Solcellespesialisten har lang erfaring med ulike prosjekter for bedrift, industri og næringsliv - alt fra store prestisjeprosjekt som Powerhouse Telemark i Porsgrunn, Powerhouse Brattørkaia og alle Rema 1000 sine distribunaler - til mindre prosjekter på barnehager og skoler. Vi leverer og installerer solceller til noen av Norges største eiendomsselskaper. Ragde Eiendom AS og Obos velger oss som komplett leverandør og installatør av solceller. 

524925_1c9ffff1b86845fb89250a8eb70b7a86~mv2.png

Skråtak

Solcellepanel på et skrått, sørvendt tak vil være aller mest effektivt midt på dagen. 

Monteres solcellepanel på et tak mot øst og vest, får man en jevnere energiproduksjon gjennom dagen. Et sørvendt tak trenger en større og mer kostbar vekselretter som er dimensjonert for den høye makseffekten midt på dagen.

Et solcelleanlegg med øst/vest-konfigurasjon vil ikke ha tilsvarende peak og det kan benyttes en mindre og rimeligere vekselretter.

Solcelleanlegg for forskjellige typer skråtak kan tilpasses av våre ingeniører. 

Flate tak

Montasjesystem

Installasjon av solcelleanlegg på flate tak er svært kostnadseffektivt. Solcellepanelene installeres oftest i en øst/vest-orientering med helning på 10 grader.

 

Montasjesystemet plasseres løst på taket og blir holdt nede av ballast. Mengde ballast er avhengig av vindlasten i området og friksjonen mot takbelegget. Det kreves ofte mer ballast mot anleggets randsone enn midt på taket. Solcellepanelene monteres med 10-graders helning for å få best nytte av takarealet. En større helningsvinkel vil gjøre at solcellepanelene kaster mer skygge og det vil derfor kreve mer avstand mellom radene.

524925_ff82e0d6a9e14d2481903c263cdb3c4f~mv2.jpg
524925_7c0b300b9ad44020832249b633282d81~mv2.jpg

Flate tak

Orientering

Et solcelleanlegg med øst/vest-konfigurasjon vil gi en jevnere strømproduksjon gjennom dagen enn et sørvendt solcelleanlegg. Det vil si at øst/vest-orienterte solcellepanel gir mer produksjon om morgenen og kvelden enn et sørvendt solcelleanlegg.

Et sørvendt solcelleanlegg vil derimot levere høyere effekt i et kort intervall midt på dagen om sommeren. For å håndtere peak energiproduksjon på et sørvendt anlegg, kreves det en kraftigere vekselretter. Det betyr at kostnadene for vekselretter blir høyere for et sørvendt solcelleanlegg enn et øst/vest solcelleanlegg. 

Flate tak

Faktorer som påvirker pris

De rimeligste solcelleanleggene kan installeres der det er framkommelighet for kran rundt hele bygget, slik at det enkelt kan heises solcellepanel og monteringssystem opp på taket. 

Flate tak er hovedsakelig tekket med bitumen/asfalt-belegg eller folie. Det er generelt noe dyrere å montere på folie, da det må kompenseres for at denne typen taktekke gir mindre friksjon.

Det er fordel å holde solcelleanlegget minimum 3 meter fra takkant. Dette er på grunn av at arbeid nærmere enn 2 meter fra takkant krever sikring i form av sele og tau eller stillas/rekkverk. Ekstra fallsikring gjør at installasjonskostnaden øker.

Det lokale kravet til snølast har også innvirkning på prisen på montasjesystemet. Høyere snølastkrav vil kreve ekstra skinner under solcellepanelene. Dette vil påvirke installasjonstiden også. 

524925_10ee3bf41a7843e4ad7527f1d47f8e3b~mv2.jpg
524925_3205788250b44050a92832c8fbb29b29~mv2.jpg

Bygningsintegrert

Bygningsintegrert Solcelleanlegg

Solcellespesialisten kan levere forskjellige type bygningsintegrerte løsninger og har erfaring med dette i alt fra store prestisjeprosjekter som ZEB i Trondheim, Powerhouse Brattørkaia i Trondheim og Powerhouse Telemark i Porsgrunn, til integrerte solcelletak på enebolig.

For bygningsintegrerte solcelleløsninger brukes gjerne begrepet BIPV  — Building Integrated Photovoltaics — og fellesnevneren for BIPV er at elementene har en annen bygningsfunksjonalitet i tillegg til solenergiproduksjonen.

Bygningsintegrert

Spesialtilpassede BIPV-løsninger

​Innen spesialtilpassede BIPV-løsninger kan vi levere moduler som tilpasses byggets dimensjoner, i tillegg til at farger og refleksjonsgrad velges ut fra ønsket arkitektonisk uttrykk.

 

Det kan også være moduler som er vinklet ut fra veggen for å gi fasaden spesielle sjatteringer og det er også mulig å integrere solceller i vinduer, rekkverk i glass osv.

524925_5fa465a260534188b9863255107fb1bb~mv2.jpg
13e7f3_a888cacbd7484d4da7683774c74afb28~mv2.jpg

Bygningsintegrert

Besparelser i Materialbruk

BIPV kan være både moduler i standardformat integrert i tak eller fasade eller spesialtilpassede løsninger.

På tak vil BIPV erstatte vanlig taktekke.

På fasade vil BIPV erstatte kledningen.

Dette gir besparelser i materialbruk, sammenlignet med tradisjonelle løsninger der solcellepanelene monteres over eksisterende taktekke eller kledning.

 

Integrerte solcelleløsninger kan derfor være fornuftig på nybygg eller når et gammelt tak skal byttes ut. For nybygg er det en stor fordel om våre ingeniører kommer tidlig inn i prosjekteringsfasen. Hvis man legger til rette for solcelleanlegget fra starten, kan man få en mer kostnadseffektiv løsning.

Fasade

Solcelleanlegg på Fasade

Solcellepanel på fasade vil være mer synlig enn på tak og kan derfor bidra til å forsterke byggets miljøprofil.

 

På fasade kan vi installere like mye solceller per kvadratmeter som på skråtak, men produksjonen på årsbasis blir lavere. Fordelen med solcelleanlegg på fasade er at det vil ha en større produksjon i vinterhalvåret enn et tilsvarende solcelleanlegg på flatt tak, både fordi solcelleanlegget på et tak kan være dekket av snø, men også fordi det er fordel med høyere vinkel på solcellepanelene om vinteren. Solcelleanlegg på tak har ofte en brattere produksjonskurve med størst produksjon sen vår, sommer og høst, mens fasadeanlegg har en jevnere produksjonskurve fra mars til oktober.

286601_2821fae033bb4122bb0c2836d3dca8de~mv2.jpg
13e7f3_d4d10d6a34f446e9aa975bdb5e35a552~mv2.jpg

Fasade

Solcelleanlegg på Fasade

Solcellepanel på fasade vil være mer synlig enn på tak og kan derfor bidra til å forsterke byggets miljøprofil.

 

På fasade kan vi installere like mye solceller per kvadratmeter som på skråtak, men produksjonen på årsbasis blir lavere. Fordelen med solcelleanlegg på fasade er at det vil ha en større produksjon i vinterhalvåret enn et tilsvarende solcelleanlegg på flatt tak, både fordi solcelleanlegget på et tak kan være dekket av snø, men også fordi det er fordel med høyere vinkel på solcellepanelene om vinteren. Solcelleanlegg på tak har ofte en brattere produksjonskurve med størst produksjon sen vår, sommer og høst, mens fasadeanlegg har en jevnere produksjonskurve fra mars til oktober.

Ønsker Dere Å Anonymt Varsle Om Forhold Hos Solcellespesialisten Eller I Våre Verdikjeder Kan Det Gjøres Her.

Hovedkontor

Dikeveien 52, 1661 Rolvsøy
Tlf: 69 10 90 65

Lager Fredrikstad

Kampenveien 1, 1618 Fredrikstad
Tlf: 91 90 43 46

Bergen

Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen
Tlf: 47 46 08 58

Oslo

Storgata 7, 0155 Oslo
Tlf: 69 10 90 65

bottom of page