top of page

Solceller fra Kina

Solceller er en av de raskeste voksende energikildene i verden og Norge, og potensialet er stort. Samtidig som behovet for solceller for å fase ut fossile energikilder blir viktigere, øker også bekymringer for arbeidsvilkår i Kina hvor 98% av verdens solcelleproduksjon foregår. 

 

Tvangsarbeid og Uigurer 

I mai 2021 kom “In Broad Daylight” rapporten ut og kastet lys på systematisk bruk av Uigurer i tvangsarbeid i Xinjiang provinsen i Kina, hvor også en del av silisiumproduksjonen foregår. Rapporten kunne peke på flere selskaper og deres involvering i interneringsleire og tvangsarbeid i forbindelse med utvinning og bearbeiding av silisium som senere blir brukt i solceller til solcellepaneler. 

 

Vårt arbeid mot tvangsarbeid

Solcellespesialisten tar alvorlig mulig tvangsarbeid hos våre leverandørers leverandører, og jobber sammen med våre leverandører om en transparent verdikjede som gir oss og våre kunder trygghet på at materialet i våre paneler kommer fra bærekraftige kilder uten sosial risiko for brudd på menneskerettigheter.

 

Garantert tvangsarbeid fri

Solcellespesialisten kontrollerer sine verdikjeder nøye og har nulltoleranse for verdikjeder tilknyttet Xinjiang. Ved hjelp av research og tredjepartssertifisering sørger vi for sporing av råvarene som går inn i produksjonen og hvor våre solcellepaneler produseres. 

 

Solcellebransjen og tvangsarbeid

Solcellebransjen har siden det dukket opp bekymring om tvangsarbeid i verdikjeden jobbet mot tvangsarbeid og for mer åpenhet blant annet gjennom Solar Industry Forced Labor Prevention Pledge og Solar Power Europe Supply Chain Transparency Working Group. 

 

Fornybar energi i Norge skal ikke gå på bekostning av menneskerettigheter 

Vi fortsetter sammen med bransjen og vår paraplyorganisasjon Solenergiklyngen arbeidet med å kreve at våre leverandører og hele bransjen jobber mot tvangsarbeid og mer åpenhet i forsyningskjedene i Kina. Vi leder klyngens arbeid med etiske verdikjeder og vil fortsette å presse resten av bransjen til å følge etter.

Hovedkontor
Dikeveien 52
1661 Fredrikstad
Tlf: 69 10 90 65

Bergen
Kroktjønnaveien 11 C
5147 Fyllingsdalen
Tlf: 47 46 08 58

 

Oslo
Storgata 7
0155 Oslo
Tlf: 69 10 90 65

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page