top of page

Solceller fra Kina

Utvinningen av fornybar energi i Norge er avhengig av utnyttelse av eksisterende grå areal for produksjon av strøm uten å måtte bruke utmark og urørt natur. Solceller er en av de raskeste voksende energikildene i verden og Norge, og potensialet er stort. Samtidig som behovet for solceller for å fase ut fossile energikilder er blir viktigere, øker også bekymringer for arbeidsvilkår i Kina hvor 95% av verdens solcelleproduksjon foregår. 

 

Tvangsarbeid og Uigirer 

I mai 2021 kom “In Broad Daylight” rapporten ut og kastet lys på systematisk bruk av Uigurer i tvangsarbeid i Xinjiang provinsen i Kina, hvor også en del av silisium produksjonen foregår. Rapporten kunne peke på flere selskaper og deres involvering i interneringsleire og tvangsarbeid i forbindelse med utvinning og bearbeiding av silisium som senere blir brukt i solceller til solcellepaneler. 

 

Vårt arbeid mot tvangsarbeid

Solcellespesialisten tar alvorlig mulig tvangsarbeid hos våre leverandørers leverandører, og jobber sammen med våre leverandører om en transparent verdikjede som gir oss og våre kunder trygghet på at materialet i våre paneler kommer fra bærekraftige kilder uten sosial risiko hvor brudd på menneskerettigheter

 

Solcellebransjen og tvangsarbeid

Solcellebransjen har siden det dukket opp bekymring om tvangsarbeid i verdikjeden jobbet mot tvangsarbeid og for mer åpenhet blant annet gjennom Solar Industry Forced Labor Prevention Pledge og Solar Power Europe Supply Chain Transparency Working Group. 

 

Fornybar energi i Norge skal ikke gå på bekostning av menneskerettigheter 

Vi fortsetter sammen med bransjen og vår paraplyorganisasjon Solenergiklyngen arbeidet med å kreve at våre leverandører og hele bransjen jobber mot tvangsarbeid og mer åpenhet i forsyningskjedene i Kina.

Hovedkontor
Stabburveien 1A
1617 Fredrikstad
Tlf: 69 10 90 65

 

Bergen
Kroktjønnaveien 11 C
5147 Fyllingsdalen
Tlf: 47 46 08 58

 

Oslo
Storgata 7
0155 Oslo
Tlf: 69 10 90 65

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page