Toll-Free Customer Support 24/7
Søk i nettsted

Solar-Log™ WEB

Rapportering og monitorering via internett

 


 

solarlog_dashboard

 

Solar-Log ™ WEB for eiere av solcelleanlegg

 

Solar-Log ™ WEB - Et system skreddersydd for dine behov. 

 

Vi som installatør og tjenesteleverandør kan tilby deg å kjøpe en servicekontrakt for ditt anlegg. Fordelen med en slik kontrakt er den sikkerheten og komforten som ligger i at ditt anlegg til enhver tid blir tatt vare på. Feilmeldinger blir sendt direkte til din installatør hos oss. Dette gjør at vi umiddelbart kan foreta nødvendige utbedringer, fjernstyrt eller ved å raskt sette opp en servicejobb. Med dette systemet vil du også selv få tilgang på anleggets ytelse når som helst.

 

Selv om de fleste solcelleanlegg leveres med en eller annen form for innebygd monitorering, vil du med Solar-Log™ systemet få tilgang på en rekke avanserte funksjoner. Du vil for eksempel enkelt kunne sammenligne potensiell og faktisk produksjon, ha skygge-detektering av anlegget, samt få automatisk sending av feilmeldinger fra inverter. På anlegg med flere invertere er det mulighet for individuell enhetsmonitorering på blant annet produsjon og effektivitet.

 

Alt på ett sted.

Back to top