top of page
roaf 2.JPG

Solcellespesialisten leverer også DC Hurtigladere for elbiler.

 

Placeholder: Våre prosjektledere og prosjektingeniører gjennomfører alle faser av prosjektet: 

 1. Utredning av eiendom og evaluering av potensialet for solproduksjon

 2. Kontakt med kommune, netteier og konsesjonssøknad

 3. Detaljprosjektering, innkjøp og bygging av kraftverket

 4. Drift og vedlikehold av anlegget

 5. Fjerning av anlegget etter endt levetid

Lynlader for ladeparker

480kw

Lynlader selvstendig

200kw - 240kw

Hurtiglader selvstendig

60 - 160kw
Lynlader for ladeparker
DJI_0897 (1).JPG

Lynlader for ladeparker

Lokasjon bestemmer hvordan et solkraftverk skal designes. Vinkler, høyder, fundamentering og radavstand på solcellepanelene er avhengig av hvor eiendommen er og hvordan eiendommen ser ut.

 

Typisk vil anlegget vinkles 30-40 grader mot sør, heves 0,5 m til 1,0 m over bakken og fundamenteres med peler eller jordskruer.

 

Solcellespesialisten har semiautonome pelemaskiner som installere opp til 400 fundament per dag. Det finnes også løsninger for montasje i områder med mye stein eller fjell. 

roaf 2.JPG

Lynlader selvstendig

Ønsker du å leie ut din eiendom? Med en solcellepark kan du gjøre om din eiendom fra en lavproduktiv til en langsiktig investering. 

Følgende kriterier settes til eiendommen: 

 • Eiendom som har lav produktivitet eller har vært brukt til industri tidligere

 • Eiendommen er forholdsvis plan

 • Nærhet til mellomspent eller høyspent nett

 • Gode solforhold

 • Minimum 50 mål


Så hvorfor skal du leie ut din eiendom til et solcellekraftverk? 

 • Mulighet for rask utbygging av kraftproduksjon sammenlignet med andre kraftkilder 

 • Reversibel installasjon - etter endt levetid settes eiendommen tilbake til opprinnelig tilstand

 • Mulighet for produksjon av fornybar energi og mat samtidig

 • Trygg investering

 • Tar vare på det biologiske mangfoldet

Lynlader selvstendig
Hurtiglader selvstendig
roaf 2.JPG

Hurtiglader selvstendig

Ønsker du å leie ut din eiendom? Med en solcellepark kan du gjøre om din eiendom fra en lavproduktiv til en langsiktig investering. 

Følgende kriterier settes til eiendommen: 

 • Eiendom som har lav produktivitet eller har vært brukt til industri tidligere

 • Eiendommen er forholdsvis plan

 • Nærhet til mellomspent eller høyspent nett

 • Gode solforhold

 • Minimum 50 mål


Så hvorfor skal du leie ut din eiendom til et solcellekraftverk? 

 • Mulighet for rask utbygging av kraftproduksjon sammenlignet med andre kraftkilder 

 • Reversibel installasjon - etter endt levetid settes eiendommen tilbake til opprinnelig tilstand

 • Mulighet for produksjon av fornybar energi og mat samtidig

 • Trygg investering

 • Tar vare på det biologiske mangfoldet

Hovedkontor                                                  
Stabburveien 1A              Kroktjønnaveien 11 C
1617 Fredrikstad              5147 Fyllingsdalen
Tlf: 69 10 90 65              Tlf: 47 46 08 58

 

Bergen
 

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn

Sosiale medier
 

bottom of page