top of page
roaf 2.JPG

Solcellespesialisten leverer også AC ladere for elbiler.

 

Placeholder: Våre prosjektledere og prosjektingeniører gjennomfører alle faser av prosjektet: 

 1. Utredning av eiendom og evaluering av potensialet for solproduksjon

 2. Kontakt med kommune, netteier og konsesjonssøknad

 3. Detaljprosjektering, innkjøp og bygging av kraftverket

 4. Drift og vedlikehold av anlegget

 5. Fjerning av anlegget etter endt levetid

Zaptec Pro

En smart og effektiv ladestasjon for større parkeringsplasser i borettslag og sameier, bedrifter og nybygg. Zaptec Pro er en oppgradering av markedets smarteste og mest fleksible ladestasjon!

Easee

Med elbillader fra Easee får du en smart hjemmelader som er skreddersydd for norske forhold. Liten. Smart. Full av kraft. Velger du Easee velger du en elbillader som fordeler strømmen mer effektivt og som utnytter den eksisterende kapasiteten på best mulig måte. 

Growatt

Placeholder
AC Zaptec Pro
DJI_0897 (1).JPG

Zaptec Pro

Lokasjon bestemmer hvordan et solkraftverk skal designes. Vinkler, høyder, fundamentering og radavstand på solcellepanelene er avhengig av hvor eiendommen er og hvordan eiendommen ser ut.

 

Typisk vil anlegget vinkles 30-40 grader mot sør, heves 0,5 m til 1,0 m over bakken og fundamenteres med peler eller jordskruer.

 

Solcellespesialisten har semiautonome pelemaskiner som installere opp til 400 fundament per dag. Det finnes også løsninger for montasje i områder med mye stein eller fjell. 

roaf 2.JPG

Easee

Ønsker du å leie ut din eiendom? Med en solcellepark kan du gjøre om din eiendom fra en lavproduktiv til en langsiktig investering. 

Følgende kriterier settes til eiendommen: 

 • Eiendom som har lav produktivitet eller har vært brukt til industri tidligere

 • Eiendommen er forholdsvis plan

 • Nærhet til mellomspent eller høyspent nett

 • Gode solforhold

 • Minimum 50 mål


Så hvorfor skal du leie ut din eiendom til et solcellekraftverk? 

 • Mulighet for rask utbygging av kraftproduksjon sammenlignet med andre kraftkilder 

 • Reversibel installasjon - etter endt levetid settes eiendommen tilbake til opprinnelig tilstand

 • Mulighet for produksjon av fornybar energi og mat samtidig

 • Trygg investering

 • Tar vare på det biologiske mangfoldet

AC Easee
AC Growatt
roaf 2.JPG

Growatt

Ønsker du å leie ut din eiendom? Med en solcellepark kan du gjøre om din eiendom fra en lavproduktiv til en langsiktig investering. 

Følgende kriterier settes til eiendommen: 

 • Eiendom som har lav produktivitet eller har vært brukt til industri tidligere

 • Eiendommen er forholdsvis plan

 • Nærhet til mellomspent eller høyspent nett

 • Gode solforhold

 • Minimum 50 mål


Så hvorfor skal du leie ut din eiendom til et solcellekraftverk? 

 • Mulighet for rask utbygging av kraftproduksjon sammenlignet med andre kraftkilder 

 • Reversibel installasjon - etter endt levetid settes eiendommen tilbake til opprinnelig tilstand

 • Mulighet for produksjon av fornybar energi og mat samtidig

 • Trygg investering

 • Tar vare på det biologiske mangfoldet

Hovedkontor                                                  
Stabburveien 1A              Kroktjønnaveien 11 C
1617 Fredrikstad              5147 Fyllingsdalen
Tlf: 69 10 90 65              Tlf: 47 46 08 58

 

Bergen
 

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn

Sosiale medier
 

bottom of page